Escuela de Psicomotricidad / Psikomotrizitate - Eskola
LUZARO PSIKOMOTRIZITATE ESKOLA  
ESCUELA DE PSICOMOTRICIDAD LUZARO  

Sentsibilizazio Ikastaroak
inskripzio orria
Triptikoa

Cursos de Sensibilización
ficha  inscripción
Tríptico

XIII Psikomotrizitate Praktikari buruzko Jardunaldiak

 Azaroak 10, 11 eta 12

Gasteizko Europa Jauregian

informazio gehiago hemen
 

XIII Jornadas de Práctica Psicomotriz

10, 11 y 12 de noviembre

Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz

más información aquí

Psikomotrizitate Praktika Terapeutikoari buruzko
 ASEFOP mintegia


Seminario ASEFOP sobre
 Práctica Psicomotriz Terapéutica

 

Psikomotrizitate Kuadernoak
Cuadernos de Psicomotricidad

HEZIKETA PSIKOMOTRIZITATE PRAKTIKAN FORMATZEKO BI URTEKO IKASTAROA
aurreinskripzioa

2019/20 Bi Urteko ikastaroarako

CURSO BIENAL DE FORMACIÓN A LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ EDUCATIVA
Preinscripción
para el Bienal 2019/20

Laguntza 2018/19 
Ayuda 2018/19

Iragarki-Taula
Tablón de Anuncios

Datuen Eguneratze Formularioa
Formulario de Actualización de Datos