2018ko URTARRILAtik 2019ko ABENDUra
 

PSIKOMOTRIZITATE LAGUNTZAKO FORMAZIORAKO Bi Urteko Ikastaroa

aurre-inskripzio orria       C.V. osatzeko irizpideak      deialdiaren gutuna
 

Ikastaroaren irakasleak

ZUZENDARITZA ZIENTIFIKOA:

- Asefop (Psikomotrizitate-Praktikan Formaziorako Eskolen Elkarte Europarra).

IRAKASLE-TUTOREAK:

- Rikardo Acebo (Asefopeko formatzailea).

- Margarita Aresti (psikomotrizitate-terapeuta).

- Alvaro Beñaran (pedagogo terapeuta eta Asefopeko formatzailea).

- Jon Pérez de Arrilucea (psikologoa eta Asefopeko formatzailea).

IRAKASLEAK:

- Giusseppe Benincasa (psikiatra, ume-neuropsikiatra eta psikoanalista).

- Ángeles Cremades (psikologoa eta Asefopeko formatzailea).

- Katty Homar (pedagogoa eta Asefopeko formatzailea).

- Amparo La Moneda (maistra, psikomotrizitate-terapeuta eta formatzaile sistemikoa).
- Juan Carlos Martín Lorenzo (fisioterapeuta eta psikomotrizitate-terapeuta)

- Anna Luna (pedagogoa eta Asefopeko formatzailea).

- José Á. Rodríguez (sendagilea, psikoanalista eta Asefopeko formatzailea).

- Iolanda Vives (psikologoa eta Asefopeko formatzailea).

LAGUNTZAILEA:

- Claire Rueff-Escoubès (Mendel erakunde-dispositiboaren gainbegiralea, soziopsikoanalista eta Parisko Desdenettes Taldeko sortzailea).

- Alexandra Lund (AGASP.-eko kidea. Mendel erakunde-dispositiboaren kidea). 
 

 Formakuntzaren edukiak eta helburuak

Psikomotrizitate-laguntzaren inguruko formazioaren helburua zailtasunak dituzten haurrekin lan egiteko gaitasun profesionala lantzea da. Prestakuntzak metodologia, edukiak eta jarrera pertsonalak zein gorputzekoak uztartzen ditu, eta ezaugarri horiek osotasuna eta berezitasuna ematen diote ikastaroari. Formazioak ondoko gaitasunak jorratzen ditu: 

-        Sentibera izatea eta aintzat hartzea bere emozioak eta emozio horiek gorputzean sortzen dizkioten eraginei, eta egin beste horrenbeste umeengandik datozenekin.

-        Onartu gorputza dela umearen historia adierazpenaren biderik aproposena.

-        Gai izatea zailtasunak dituen umeari egin behar duen bidean laguntzeko: hasieran Larritasun Arkaikoak adieraziko ditu eta Ekintzen Mamuak jarriko ditu abian; gero, Psikomotrizitatearen laguntzari esker sortuko den konfiantzazko harreman giroan, umeak bere buruaz seguru egoteko prozesuak garatuko ditu eta sinbolizatzeko gaitasunak izatera iritsiko da.

-        Honako printzipioen koherentzia bere lanean barneratuz: “ez direktibotasuna”, entzun eta moldatu, bizipena-pentsamendua interakzioa eta pertsonekiko errespetua. Printzipio horiek guztiek espezifikotasuna ematen diote Asefopeko psikomotrizitate-praktikari, bai prestakuntza prozesuetan baita umeekin lan egiterakoan ere.

 

1.- Formakuntza Pertsonala

Formazio-prozesuaren funtsezko osagaia da, eta era berean psikomotrizitate praktika jardunaren berezitasuna. Bizipenak, Laguntzarako estrategiak eraikitzea edota kontzeptu teorikoak jorratzen ditu.  

Emozioak gorputzaren bidez bizitzeko aukera izatea da oinarrizko estrategia. Sinbolizazio eta bizipenak ulertzeko maila diferenteak eskuratuko ditu ikasleak, eta mintegi teorikoetan jorratuko ditu.
B. Aucouturier-en dispositiboa erabiliko da, formazioan bizitakoa eta komunikazioa kudeatuko duten hiru laguneko talde autonomoen funtzionamenduan datzana. Modu horretan erresonantzia toniko eta emozionalak mobilizatzen dira, eta horien bidez birsegurtatzeko prozesuak abiarazten dira. Prozesuok beharrezkoak dira norberaren historiara zabaltzeko, deszentralizatzeko, eta bestearekiko, besteekiko eta kanpoko munduarekiko komunikaziorako. 

Formazio honen eta haurrekin lan egitearen artean paralelismoa dago: bi alorretan sakoneko erreasegurazio prozesuak lantzen dira, bai ikasleen kasuan zein haurrekin lan egitean. Horrela, haien ulermen enpatikora iritsi gaitezke, desiora jo eta blokeatzen dituzten larritasunen  aurrean birsegurtatuko dituen ekintza burutu. Bide horretan harrera, sostengu eta segurtasun kutsuko jarrerekin lagunduko diegu.

Formazioaren alde hau bi ikasturtetan egingo diren ikastaro praktikoen bidez garatuko da. 180 ordu inguruko iraupena izango du.

 

2.- Formakuntza Teorikoa

Aucouturier Psikomotrizitate-jardunaren oinarrietan sakontzeaz gain, haurraren heldutasunerako garapen normalaren eta patologikoaren teoriak aztertuko dituzte partaideek: mugimenezko egitura, psikoafektiboa eta kognitiboa.

Familia, eskola, laguntza terapeutikoa, e.a.; haurrak hainbat sistematan daude murgilduta, eta formazio teorikoaren bidez horien inguruko hausnarketa egin ahal izango dute partaideek.

Formazio pertsonalaren eta praktikoaren barruan, eta haiekin uztartuta, mintegi monografikoak egingo dira bi urteotan. 100 ordu baino gehiagoko iraupena izango dute.

 

3.- Formakuntza Praktikoa

Haurrekin zuzenean lantzen den Formazio Praktikoa funtsezkoa da formazioaren prozesuan, modu horretan bizipenak eta kontzeptuak uztartzen baitira.

Ezinbestekoa da ikasleek Laguntzako Psikomotrizitate Praktiken prozesu pertsonala bizitzea kasu indibidual batekin. Horrela, formazio-prozesuan zehar edota psikomotrizitate laguntzan zehar sortzen diren erresonantzia tonikoak eta emozionalak benetan lantzeko aukera izango dute.

Ikasleek psikomotrizitate-aretoan landuko dute formazio praktikoa, eta ondoren saiook aztertuko dituzte. Lan-egitura autonomo gisa, hiru lagunek osatutako lan-taldeetan aztertuko dituzte saio praktikoak. Tutoretzapean eramango dute aurrera lan guztia.

Hirukoteak hilero elkartuko dira modu autonomoan, eta hiru hilero, berriz, irakasle-tutoreekin. Era berean, bideo-azterketen mintegiak egingo dituzte.

Formazioaren alde honek 300 ordutik gorako iraupena izango du, bi ikasturteetan banatuta. Ordu horietan sartzen dira saioak prestatzeko denbora, saioak, eta baita ondoren partaide bakoitzak egiten duen bere laguntza-praktikaren analisia ere.

 

4.- Mendel Dispositibo Instituzionala

Harreman instituzionalak aztertzeko baliabidea da, eta ikasle, irakasle eta formatzaileentzat ebaluazio iraunkorrerako tresna.

 

 Formakuntzaren ebaluazioa

Ikastaroetara etortzea eta parte hartzea derrigorrezkoak dira. Prestakuntzaren alde bakoitzean klaseen %20tik gora galduz gero ikastaroak ez du baliorik izango.

Jardunari buruzko hausnarketa-lana eta bukaerako memoria egin beharko dute partaideek.

Ebaluazio eta auto-ebaluazio sistema etengabea izango da. Irakasle-arduradunen taldeak ikasleek formazioa arrakastaz burutzeko gaitasuna ote duten erabaki ahal izango du. Beraz, irizpide jakin batzuen

 

arabera, ikasleen formazioa bertan behera uzteko ahalmena izango dute irakasle-arduradunek. Hauek dira aipatutako irizpideak: inplikatzeko eta komunikatzeko gaitasuna; haurra ulertzeko sentsibilitatea; jolasa hitzez adierazteko gaitasuna; ezetz esaten jakitea; jakin-min
 intelektuala eta haurraz eta haren ekintzaz hausnartzeko gaitasuna izatea.

Ikastaroa gainditu ondoren partaideek Bergarako UNEDek ematen     duen Pskomotrizitate-Praktikako Aditu-diploma eskuratuko dute, Association Européenne des Écoles de Formation à la Pratique Psychomotrice (ASEFOP) erakundeak onartutako titulua.

 
Egutegia

2017ko azaroaren  24ean, elkarrizketa Bergaran.
Sentsibilizazioko
aurreko ikastaroa (ikus hurrengo atala): 2017ko azaroaren 25 eta 26an Donostian.

Formazioaren gainontzeko atalak asteburuetan eta uztaileko lehen astean landuko dira.

 
Sarrera baldintzak eta epeak

Eskaria eta ondoren adierazten den dokumentazioa aurkezteko epea urriaren 31an bukatuko da. Dokumentuok barematu egingo dira:

-        Unibertsitateko diplomatu edo lizentziatu titulua. Unibertsitateko titulurik ezean kontuan hartuko da azken urteetan haurren laguntzan edo terapian egindako lana eta arlo horretako prestakuntzaren agiria ere.

-        Bergara edo Asefopeko eskoletako Hezkuntzako Psikomotrizitate-jarduneko titulua.

-        “Curriculum vitae”.

Urria eta azaroa bitartean onartutako lagunek azaroan eta abenduan aurre-ikastaroa eta elkarrizketa egin behako dituzte:  

-        Laguntzako sentsibilizazio-ikastaroa.

-        Elkarrizketa pertsonala Eskolako irakasleekin.

Abenduan aukeratuko dira ikastaroko 24 partaideak, aurreko urratsak kontuan hartuta eta garrantzi berezia emanaz Laguntza/Terapia egiteko lekuren bat izateari.

 
Kostua eta ordainketa era

- Laguntzako sentsibilizazio-ikastaroa: 185 €.

- Formazioaren kostua: 1. urtea, 2.613,75 €; 2. urtea: 2.663,75 € + KPI.

- Ordainketa era: 1. urteko matrikula, 748,25 €; 2. urteko matrikula,
728,25 € + KPI. Gainontzekoa, helbideratutako urteko 4 kuotetan:
4
66,37 €koak lehenengo urtean; 474,37 €koak + KPI bigarren urtean.

 

Informazioa

PSIKOMOTRIZITATE-ESKOLAKO IDAZKARIA:

Marixa Berriozabal Azueta: asteazkenak eta ostiralak, 10:30etatik 13:00etara.

email: mberriozabal@bergara.uned.es        www2.uned.es/ca-bergara

UNED, San Martin Agirre plaza, 4. 20570 BERGARA (Gipuzkoa)

Tel: 943 76 90 33. Faxa: 943 76 27 21

UNEDeko idazkaritza:

- Asteartetik ostiralera 10:30-13:00 eta 17:00-20:00

- Larunbatetan 9:00-13:00

email: info@bergara.uned.es

 

Antolatzailea: LUZARO Psikomotrizitate Eskola
Laguntzailea: BERGARAko UDALA Gipuzkoa