Profesores del Departamento

Catedráticos de Universidad

Dra. Pilar Fernández Hernando - [e-mail]
Dr. Javier Lario Gómez - [e-mail]
Dr. Antonio Zapardiel Palenzuela - [e-mail]

Profesores Titulares de Universidad

Dra. Mª Dolores García del Amo - [e -mail]
Dra. Rosa María Garcinuño Martínez - [e-mail] - (Directora Dpto.)
Dra. Mª Isabel Gómez del Río - [e-mail]

Profesores Contratados Doctor

Dra. Loreto Antón López - [e-mail]
Dr. Manuel García Rodríguez - [e-mail] - (Secretario Dpto.)
Dr. Agustín González Crevillén -
[e-mail]

Profesores Asociados

Dra. Mª Asunción García Mayor - [e-mail]

Profesores Ayudantes Doctor

Dra. Gema Paniagua González - [e-mail]Personal adscrito al Departamento

Personal de Administración y Servicios

Dña. Mª Teresa Muñoz Pérez - [e-mail] - (Secretaria Administrativa)
D. Alfonso Pinel Valderrey - [e-mail] - (Técnico de Laboratorio)