[1] Document inèdit, vaig estar elaborant-lo en motiu d’una jornada de formació per a mediadors , on era ponent, com a document d’ús personal i clarificador dels aspectes teòrics i pràctics de la mediació (Jornada de formació per a mediadors a les Terres de l’Ebre organitzada pel Centre de Mediació Familiar de Catalunya. Tortosa 11-01-2005). . També cal dir que forma part d’un dossier elaborat per mi sobre la mediació familiar a Catalunya presentat al curs de doctorat “Intervención educativa y social con familias” dirigit per Beatriz Alvárez y Mª de Codés Martínez (UNED, curs 2004-2005).