Justizia administrazioaren zerbitzuko kidego orokorretan sartzeko proben prestaketa.
Preparación de las pruebas selectivas para el acceso a los cuerpos generales al servicio de la administración de justicia.

Aurrematrikula  
 ■  Prematrícula

       

Izena // Nombre

Abizenak // Apellidos 

NAN // DNI

Jaiotze data // Fecha Nac.

Helbidea // Dirección

 

 

Posta K. // C. Postal

Herria // Localidad 

Tel:

   

email 

Lanbidea // Profesión

 

 

 

 

 

 
ELAra afiliatuak Langabezian  
Afiliados en ELA  En paro  

Nafarroako enplegu zerbitzuan edo Lanbiden izena emanda
 Inscritos en el Servicio Navarro de empleo o en Lanbide

 

Tramitación  Procesal y Administrativa // Izapidetza Prozesala eta Administratiboa.

                                 

 Auxilio judicial // Laguntza judiziala

 

Matrikularen prezioa hurrengo kontu zenbakian ordaindu eta ordainagiria bidali beharko da
 Ingreso bancario en la siguiente cuenta y se deberá enviar el abonaré
 
 
            kutxabank: 2095 5214 93 1060737201
 
Beherapenak aplikatzeko frogagiria bidali. ■  Enviar justificante del descuento.   
   >>
csoriano@bergara.uned.es