Menpekotasuna duten adinekoen eta adimen urritasuna dutenei artatze eta zaintza
Atención y cuidados a personas mayores dependientes y personas con discapacidad intelectual


matrikula
 matrícula

       

Izena Nombre

Abizenak Apellidos 

NAN DNI

Jaiotze data Fecha Nac.

Helbidea Dirección

 

 

Posta K. C. Postal

Herria Localidad 

Tel:

   

email 

Lanbidea Profesión

 

 

Erizanei zuzendutako ikastaroa  •  Curso dirigido a enfermeras     
Osasun-laguntzaileentzat  ikastaroa  •  Curso para auxiliares sanitarios 

Matrikula arrunta Matrícula ordinaria     225 €

Langabetuak Desempleados                202,50 €

ELAko afiliatua  Afiliado en ELA            180 €

Nafarroako enplegu zerbitzuan edo Lanbiden izena emanda  • Inscritos en el Servicio Navarro de empleo o en Lanbide


Matrikularen prezioa hurrengo kontu zenbakian ordaindu eta ordainagiria bidali beharko da
 Ingreso bancario en la siguiente cuenta y se deberá enviar el abonaré
 
 
            kutxabank: ES78 2095 5214 93 1060737201
 
Beherapenak aplikatzeko frogagiria bidali. ■  Enviar justificante del descuento.   
   >>
csoriano@bergara.uned.es