Curso preparatorio para OPE OSAKIDETZA en la categoría de Auxiliar Administrativo.
OSAKIDETZAKO Administrari laguntzaile kategorian EPEa prestatzeko ikastaroa

       

Izena / Nombre

Abizenak / Apellidos 

NAN // DNI

Jaiotze data /Fecha Nac.

Helbidea /  Dirección

 

 

Posta K.
 C. Postal

Herria / Localidad 

Tel:

   

email 

Lanbidea /  Profesión

 

 
     

 

   
ELAra afiliatuak Langabezian (Lanbiden izena emanda) 
Afiliados en ELA  En paro (inscrito en Lanbide) 

Beherapenak ez dira metagarriak - Los descuentos  no son acumulables

Prezioak / Precios:

 Afiliados/as en ELA: 160€.                    

 Desempleados/as: 180 €. Ordinaria: 200

 ELAra afiliatuak: 160 €.

 Langabeak: 180 €. Arrunta: 200 €.


Matrikularen prezioa hurrengo kontu zenbakian ordaindu eta ordainagiria bidali beharko da
 Ingreso bancario en la siguiente cuenta y se deberá enviar el abonaré.
            kutxabank: ES78 2095 5214 93 1060737201
Beherapenak aplikatzeko frogagiria bidali. ■  Enviar justificante del descuento.
  >>
csoriano@bergara.uned.es