OSAKIDETZAKO Administrari laguntzaile kategorian EPEa prestatzeko ikastaroa
142/2018 EBAZPENA, otsailaren 7koa

 

Castellano

 Aurrematrikula


GAI-ZERRENDA

1.– Euskadiko Autonomia Estatutua. Atariko titulua. Eusko Legebiltzarra. Eusko Jaurlaritza eta Lehendakaria.

2.– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena: Xedea. Aplikazio-eremu subjektiboa. Jarduteko gaitasuna eta interesdun kontzeptua. Administrazio-prozeduran interesdunek beren burua identifikatzea eta sinatzea.

3.– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena: Pertsonek administrazio publikoekiko harremanetan dituzten eskubideak. Administrazio publikoekin harreman elektronikoa izateko eskubidea eta betebeharra. Prozeduretako hizkuntza. Erregistroak. Dokumentuak artxibatzea. Pertsonen elkarlana. Pertsonen agerraldia. Izapideen erantzukizuna. Ebazteko betebeharra. Ebazteko gehieneko epea etetea.

4.– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena: Epemugak eta epeak. Administrazio-egintzen betekizunak. Egintzen efikazia. Deuseztasuna eta deuseztagarritasuna.

5.– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena: Administrazio-errekurtsoak: Xedapen orokorrak: Gora jotzeko errekurtsoa. Aukerako berraztertze-errekurtsoa. Berrikuspen-errekurtso berezia.

6.– 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa. Xedapen orokorrak: Administrazio publikoetako organoak. Sektore publikoaren funtzionamendu elektronikoa.

7.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalen Babesari buruzkoa: Xedapen orokorrak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

8.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, Pazientearen Autonomia eta Informazio eta Dokumentazio Klinikoaren arloko Eskubide eta Betebeharrak arautzen dituena. Printzipio orokorrak. Informazio klinikorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea.

9.– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

12.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena: Definizioa. Helbidea. Xedeak. Nortasun juridikoa eta jarduteko gaitasuna. Araubide juridikoa. Zuzendaritza antolamendua. Zerbitzu-erakundeak. Zerbitzu-erakundeen zerrenda, izenak, lurralde-esparrua. Erakunde Sanitario Integratuak (ESI).

15.– Eusko Legebiltzarraren 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, Osasun Arloko Aurretiazko Borondateena.

19.– 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko arriskuen prebentzioari buruzkoa: Araudia. Xedea, aplikazio-esparrua eta definizioa. Arriskuen prebentzioaren arloko politika, lanean segurtasuna eta osasuna babesteko.

 

Irakaslea:
    
Deiane Pιrez . Zuzenbidean Graduatua >> deianep.bergara@gmail.com

    

Metodologia:
Metodologia (urrutira): Materiala pdf formatuan emango da eta materia ondo ulertu dela baloratzeko, test erako ariketak.
Materiala entregatu ondoren emailez egin daitezke kontsultak.
Erantzunak era indibidualean egingo dira egunaren eta harrera-orduaren arabera.
 

        Precios:

ELAra afiliatuak: 160 €.

Langabeak (Lanbide/Nafar Lansarean izena emanda): 180 €.

Arrunta: 200 €


Ikastaroa hasita baja emanez gero, ez da diru-itzulketarik egingo, berdin da zein den bajaren zergatia
Trebakuntzaren iraupena 40 ordutakoa da
Ikastaroaren hasiera: apirilak 16
Bukaera: ekainak 30 (nahiz eta azterketa ekainaren amaiarenizango dela aurrez ikusi)

Aurrematrikula: martxoaren 15etik apirilaren 2ra arte.
Ikastaroak egiteko ikastaro bakoitzean gutxienez 4ikasle beharko dira.
Matrikularen ordainagiria, eta dagokionean, beherapenaren egiaztagiria emailez bidaliko dira helbide honetara: csoriano@bergara.uned.es Beherapenak EZ dira pilagarriak


 aurrematrikula

 

Tel: 943 76 90 33  ••  Fax: 943 76 27 21  ••  info@bergara.uned.es