Berezko ikastaroak  •  Cursos propios

Psikomotrizitatea
Psicomotricidad

Curso mediación y resolución de conflictos en la práctica -nuevo-
Bitartekaritza eta gatazken konponketa praktikan ikastaroa -berria-

Idazle eskola

Técnicas activas para trabajar con grupos -nuevo-
Taldeekin lan egiteko teknika eraginkorrak -berria-

Osteopatian Trebakuntza aurreinskripzioa irekita
Formación en Osteopatía  abierta la preinscripción

Etengabeko prestakuntzarako ikastaroak  -nuevo-
Cursos de formación continu
a
  -berria-

Auxiliar de biblioteca  
Libururutegi  Laguntzaile  

Trabajo Social  -nuevo-
Gizarte Langintza
 
-berria-

Bizi-osasunean eta medikuntza osatzailean trebakuntza
Formación en salud vital y medicina integrativa 

Intervención en salud mental
Osasun mentalean esku-hartzea

Formación en Gobernanza Abierta y Colaborativa.
Gobernantza Ireki eta Kolaboratiboan Formakuntza.

Curso preparatorio: Casos prácticos para T.S.
Prestatze-Ikastaroa: G.L.ean kasu praktikoak
.

Formación Avanzada para la capacitación en Represen. Aduanero
Aduana-Ordezkaritza eta Nazioarteko Merkataritza ... Formak.

 

Epez kanpo ••  Fuera de plazo

Ekonomia Zirkularrean trebakuntza
Formación en Economía Circular  
     

Preparatorio de pruebas psicotécnicas, test y entrevista
Proba psikoteknikoak, test eta elkarrizketa prestatzeko

Nuevo Reglamento Europeo de la LOPD.
LOPD-Datu Pertsonalak Babesteko Legearen Europar Erregelamendu berria

OPE Osakidetza Auxiliar administrativo.-cerrado-
EPE Osakidetza. Administrari laguntzailea
-itxita-

Cómo hacer del marketing una inversión:
Marketina inbertsio nola bilakatu:

Curso OPE: Psicotécnicos
EPE Ikastaroa: Psikoteknikoak

KoEbi hezitzailea izateko irakasleei zuzendutako trebakuntza
Formación del profesorado para ser educador/a KoEbi

Ayto. Donostia: Trabajador/a social.
Donostiako Udalean: Gizarte langilea.

Guionización de webseries  ¿Quieres escribir una webserie y no sabes cómo?
Webserieen gidoilaritza. Webserie bat idatzi nahi duzu baina ez dakizu nola egin?

OPE Ertzaintza: Temario  jurídico
Ertzaintza EPE: Gai juridikoak

Storytelling: Cómo, cuándo y dónde aplicarlo.
Storytelling: nola, noiz eta non erabili.

Administración Justicia. OPE
Justizia Administrazioa. EPE

Ondo jaten ikastea: elikatzea hezkuntzako tresna teoriko-praktikoak
Aprender a comer bien:herramientas teórico-prácticas en educación alimentaria

Curso: Pruebas selectivas para la OPE de Correos 
 Ikastaroa: Correoseko EPEko hautatze probak prestatzeko

Gizarte Langilea. EPE. OPE. Trabajador Social
Bizkaiako Foru Aldundia

Preparatorio de pruebas psicotécnicas, test y entrevista  
Proba psikoteknikoak, test eta elkarrizketa prestatzeko

Bizkaia (Trabajadoras/es Sociales, IFAS)
Bizkaia (Gizarte langileak, GUFE)

GUFE. Adineko pertsonei  artatze eta zaintza GUPE
IFAS. Atención y cuidados a personas mayores

Ayto. Vitoria-Gasteiz: Trabajador/a social.
Vitoria-Gasteizko Udala: Gizarte langilea

Curso de Macrobiótica   Macrobiótica  Gourmet
Makrobiotika ikastaroa  Makrobiotika Gourmet

 

Curso preparatorio OPE XXVII Ertzaintza   
XXVII Ertzaintza EPE prestatzeko ikastaroa

 

Administración Justicia. OPE
Justizia Administrazioa. EPE

 

Bizkaia (Trabajadoras/es Sociales, IFAS)
Bizkaia (Gizarte langileak, GUFE)

 

Ayto. Vitoria-Gasteiz: Trabajador/a social.
Vitoria-Gasteizko Udala: Gizarte langilea