XIII PSIKOMOTRIZITATE PRAKTIKARI BURUZKO JARDUNALDIAK

Ume zailak? Baina zer nolako zailtasunei buruz ari gara?

2017ko Azaroak 10, 11 eta 12

Europa Jauregia, Vitoria-Gasteiz

XIII JORNADAS DE PRÁCTICA PSICOMOTRIZ

¿Niñas y Niños difíciles? ¿Pero de qué dificultades estamos hablando?

10, 11 y 12 de Noviembre de 2017

Palacio Europa, Vitoria-Gasteiz

 

 

MATRIKULA - MATRÍCULA

       
NAN zenbakia

   
DNI número
       

Abizena 1

Abizena 2

Apellido 1

Apellido 2

 

Izena

Telefonoa

Nombre

Teléfono

 

Helbidea (kalea, ataria, solairua, atea)

Dirección (calle, portal, piso, puerta)

 

PK

Herria

CP

Población

 

Emaila

Email

Oharra: Helbide elektroniko pertsonalak hobesten dira (laneko helbide elektronikoekin arazoak izaten ditugu).
Aviso: Es preferible incluir una dirección electrónica personal (suele haber problemas con las direcciones electrónicas corporativas)

Lanbidea

Profesión

 

2017an Luzaro Psikomotrizitae Eskolako edo ASEFOPeko beste eskola bateko ikaslea bazara, adierazi ezazu

Si es alumno/a de Luzaro Psikomotrizitate Eskola en el 2017 o de otra escuela de ASEFOP, indíquelo

 

Ordaindutako kopurua

Ordainketa-data

ee/hh/uuuu

Cantidad abonada

Fecha de Pago

dd/mm/aaaa

 

PREZIOA:

- Irailaren 1a baino lehen: 135 €

- Irailaren 1etik aurrera: 155€

- 2017 urtean UNED-Bergarako Luzaro Psikomotrizitate Eskolan ikasten ari diren Laguntza eta Hezkuntzako ikasleak edo ASEFOPeko beste eskola batekoak: 135 €

PRECIO:

- Antes del 1 de septiembre: 135 €

- Desde el 1 de septiembre: 155€

- Alumnado de Luzaro de Bergara en Formación Educativa o Ayuda durante el año 2017 o alumnado de otras escuelas ASEFOP: 135 €

 

IZENA EMATEKO ERA:

- Kutxabanken kontu honetan jardunaldien prezioa ordaindu:

ES72 2095 5522 85 1062914113

- "Kontzeptua" atalean ikaslearen izen-abizenak eta "jardunaldiak" adierazi behar dira.

- Formulario hau bete eta "bidali" botoiari eman.

- UNED-Bergarako Idazkaritzara ordainagiria bidali
secretaria@bergara.uned.es

 

FORMA DE INSCRIPCIÓN:

- Abone el precio de las jornadas en la siguiente cuenta de Kutxabank:

ES72 2095 5522 85 1062914113

- Deberán indicarse el nombre y apellidos del alumno y "jornadas" en el apartado "concepto".

- Cumplimente este formulario y pulse el botón "enviar".

- Remita a la Secretaría de UNED-Bergara el resguardo del abono
secretaria@bergara.uned.es